Kaodim

Nan Construction Sdn Bhd

No ratings yet

Seksyen 7, 40000, Shah Alam, Selangor

Hire Nan Construction Sdn Bhd & other service providers, for any of the popular services below.

About me

.Nan Construction Sdn Bhd. telah ditubuhkan pada 11hb. Oktober 1999 dan telah diperbadankan dibawah Akta Syarikat 1965. Ia adalah sebuah syarikat sendirian berhad (Sdn. Bhd.) Menurut syer dan dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera

Syarikat ini merupakan sebuah Syarikat yang berdaftar dengan LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (C.I.D.B) dalam Gred G3. Operasi syarikat ini adalah berasaskan kepada kerja-kerja dalam bidang Kejuruteraan Awam dan dalam bidang Perkhidmatan. Kerja-kerja dalam bidang Kejuruteraan Awam adalah seperti pembinaan bangunan, kerja-kerja tanah, kerja-kerja jalan, memasang papantanda dan kerja-kerja berkaitan. Dan kerja-kerja dalam bidang perkhidmatan pula seperti mencuci bangunan, pembersihan kawasan serta pemotongan rumput dan sebagainya.

Syarikat ini sentiasa bersedia menyumbangkan bakti demi kemudahan masyarakat dan kemajuan negara. 

My services


My achievements